Başvuru Sayfası

Çevirmen: Çevirmenin görevi serileri yabancı dilden Türkçeye çevirmektir.

Çevirmen olmak için gerekli özellikler:

 • Bu işi gönülden yapabilecek, işine saygı duyan kişilikte birisi olması gerekir.
 • Yabancı dili, seriyi rahatça çevirebilecek seviyede olması gerekir. (Takıldığı yerde zaten yardımcı oluruz)
 • Türkçeye hakim olmalı, imla kurallarını bilmelidir.
 • Haftada en az 1 bölüm atabilmesi gerekir. (Mazeret, sınav vs onlar sıkıntı değil zaten gönüllü yapıyoruz bu işi.)
 • Bölümü zamanında yetiştirebilmeli.
 • Yayımlanacak serilerin rahat bir şekilde sürdürülebilmesi için iletişim yollarının açık olması lazımdır. (Bizim tercihimiz Discord)

Siz de bu özelliklere kendinizi uygun görüyorsanız başvuru belgemize tıklayın. Belge


Editör(Düzenleyici): Çevirmenden aldığı yazıları diyalog kutularına yerleştiren ve gerektiği zaman resim üstündeki yazıları temizleyen, yeniden çizen kişidir.

Editör olmak için gerekli özellikler:

 • Bu işi gönülden yapabilecek, işine saygı duyan kişilikte birisi olması gerekir.
 • Photoshop uygulamasını yeterince bilmelidir. (Eksik kaldığı durumlarda zaten yardımcı oluruz)
 • Yazıları diyaloğa düzgün oturtabilmeli, font tercihinin iyi olması gerekir.
 • Haftada en az 1 bölüm yetiştirebilmelidir. (Mazeret, sınav vs. onlar sıkıntı değil zaten gönüllü yapıyoruz bu işi.)
 • Bölümü zamanında yetiştirebilmeli.
 • Yayımlanacak serilerin rahat bir şekilde sürdürülebilmesi için iletişim yollarının açık olması lazımdır. (Bizim tercihimiz Discord)

Siz de bu özelliklere kendinizi uygun görüyorsanız başvuru belgemize tıklayın. Belge


Balon temizleyici: Balon temizleyici  editörün işini hafifleten kişidir. Kısaca, diyalog balonlarını temizleyen kişidir.

Balon temizleyici olmak için gerekli özellikler:

 • Bu işi gönülden yapabilecek, işine saygı duyan kişilikte birisi olması gerekir.
 • Photoshop veya türevi uygulamaları yeterince bilmelidir. (Eksik kaldığı durumlarda zaten yardımcı oluruz)
 • Diyalog çizgilerini silmeden temizleyebilmek.
 • Haftada en az 1 bölümün balon temizlemesini yapabilmek.
 • Bölümü zamanında yetiştirebilmeli.
 • Yayımlanacak serilerin rahat bir şekilde sürdürülebilmesi için iletişim yollarının açık olması lazımdır. (Bizim tercihimiz Discord)

Siz de bu özelliklere kendinizi uygun görüyorsanız başvuru belgemize tıklayın. Belge


Typsetter(Dizgici): Çevirmenin verdiği yazıları balonlara oturtan kişidir.

Typsetter olmak için gerekli özellikler:

 • Bu işi gönülden yapabilecek, işine saygı duyan kişilikte birisi olması gerekir.
 • Photoshop veya türevi uygulamaları yeterince bilmelidir. (Eksik kaldığı durumlarda zaten yardımcı oluruz)
 • Yazıları balona düzgün oturtabilmesi gerekir.
 • Yazı fontu seçiminde iyi tercih yapabilme niteliğine sahip olması gerekir.
 • Haftada en az bir bölümün ‘typeset’ini yapabilmesi gerekir.
 • Bölümü zamanında yetiştirebilmeli.
 • Yayımlanacak serilerin rahat bir şekilde sürdürülebilmesi için iletişim yollarının açık olması lazımdır. (Bizim tercihimiz Discord)

Siz de bu özelliklere kendinizi uygun görüyorsanız başvuru belgemize tıklayın. Belge


Uploader(Yükleyici): Herhangi bir serinin bölümü veya bölümlerini barındırıcı sunucularına yükleyen kişiye denir.

Uploader olmak için gerekli özellikler:

 • Bu işi gönülden yapabilecek, işine saygı duyan kişilikte birisi olması gerekir.
 • İnternet hızı -upload hızı- bölümleri yüklemeye uygun olması gerekir. (Araya anime girince boyutlar artabiliyor.)
 • Yazı fontu seçiminde iyi tercih yapabilme niteliğine sahip olması gerekir.
 • Haftanın en az 5 günü bilgisayar başında açık olabilmeli.(Örneğin: Her akşam 11.00-12.00 arası gibi)
 • Rahat bir şekilde iletişim içinde olmamız için iletişim yollarının açık olması lazımdır. (Bizim tercihimiz Discord)

Siz de bu özelliklere kendinizi uygun görüyorsanız başvuru belgemize tıklayın. Belge


Checker(Denetleyici): Çevirilen ve düzenlemesi yapılan tüm bölümlerin kalite kontrolünü yapan kişiye denir.

Checker olmak için gerekli özellikler:

 • Bu işi gönülden yapabilecek, işine saygı duyan kişilikte birisi olması gerekir.
 • Türkçe seviyesinin çok iyi olması, dil bilgisini ve imla kurallarını iyi bilmesi gerekir.
 • Haftanın en az 5 günü bilgisayar başında açık olabilmeli.(Örneğin: Her akşam 11.00-12.00 arası gibi)
 • Rahat bir şekilde iletişim içinde olmamız için iletişim yollarının açık olması lazımdır. (Bizim tercihimiz Discord)

Siz de bu özelliklere kendinizi uygun görüyorsanız başvuru belgemize tıklayın. Belge