Başvuru Sayfası

İhtiyacı olduğumuz roller;

 • Çevirmen:  İhtiyaç yok.
 • Düzenleyici: İhtiyaç var.
 • Dizgici:  İhtiyaç var.
 • Balon temizleyici: İhtiyaç var.
 • Denetleyici:  İhtiyaç var.
 • Yükleyici:  Az ihtiyaç.*
 • Encoder: Şu anda deaktif.*²
 • Subber: Şu anda deaktif.
 • Timer: Şu anda deaktif.

*: Az ihtiyaç olan rollerde kontenjanlar sınırlıdır dolayısıyla oldukça seçici davranıyoruz.
*²: Deaktif olan rolleri gelecekte aktif etmeyi planlıyoruz.

Başvuran kişide aradığımız vasıflar;

 • Verdiği sözlerde durabilmeli,
 • Bu işi gönülden yapabilecek, işine saygı duyan kişilikte birisi olabilmesi,
 • Bölümü zamanında yetiştirebilmesi*,
 • Haftada en az bir bölüm atabilmesi,
 • Konuşmalarımızı ve yazışmalarımızı Discord ve WhatsApp üzerinden yaptığımız için belirtilen uygulamalara hakim olabilmesi,
 • Yaptığı işte ekip arkadaşlarına mümkün olduğunca yük bindirmemesi, işini zevkle yapabilmesi.*²

*: Bu koşul için kişisel sorunlar, sınavlar ve benzeri hususlar elbette görmezden gelinir.
*²: Yük bindirmemekten kasıt örneğin balon temizlemeci olup yanlışlıkla balonun kenarını silip işi düzenleyici arkadaşa yüklemesi.


Başvuru belgeleri

Çevirmen

Ekipteki görevi: Çevirmenin görevi serileri yabancı dilden Türkçeye çevirmektir. Şu anda sadece serileri İngilizceden çevirmekteyiz.

Gereken nitelikler ve sunduklarımız;

 • Yabancı dili, seriyi rahatça çevirebilecek seviyede olması gerekir. (Takıldığı yerde zaten yardımcı oluruz.)
 • Türkçeye hakim olması gerekir, kelimeleri Türkçeye aktarırken zorluk çekmemesi gerekir.
 • İletişim yollarında açık olması, en azından günde bir kere kontrol etmesi gerekir.
 • Ekibe katıldığında hazırlamış olduğumuz özel derslerden faydalanabilir.

Gereken niteliklere uyup başvuran kişide aradığımız vasıfları onaylıyorsanız başvuru belgemize tıklayın: Başvuru belgesi

Düzenleyici (Editör)

Ekipteki görevi: Dizgicinin görevi olmadığı(balon dışı) yazı ve şekilleri düzenleyen kişidir. Duruma göre kalite düzenlemeleri de yapabilir. Eğer seride dizgici yoksa o serinin dizgici rolünü de alabilir.

Gereken nitelikler ve sunduklarımız;

 • Photoshop uygulamasını yeterince bilmelidir. (Eksik kaldığı durumlarda zaten yardımcı oluruz)
 • Yazıları diyaloğa veya yazılacak yere düzgün oturtabilmeli, font tercihinin iyi olması gerekir.
 • İletişim yollarında açık olması, en azından günde bir kere kontrol etmesi gerekir.
 • Ekibe katıldığında hazırlamış olduğumuz özel derslerden faydalanabilir.

Gereken niteliklere uyup başvuran kişide aradığımız vasıfları onaylıyorsanız başvuru belgemize tıklayın: Başvuru belgesi

Dizgici

Ekipteki görevi: Çevirmenin verdiği kontrolden geçmiş metini balon içine oturtan kişidir. Eğer düzenleyici düzenlenecek yeri düzenleyip dizgiciye verirse onun için yazıyı oturtabilir(Örneğin: Yetenek vuruşu yapılan yerin arka planı temizlendi ve sadece yazısı yazılacak, dizgici yazıya şekil vererek gereken yere oturtabilir).

Gereken nitelikler ve sunduklarımız;

 • Balonlara yazı oturtabilecek bir uygulama bilmesi.
 • Yazıları diyaloğa veya yazılacak yere düzgün oturtabilmeli, font tercihinin iyi olması gerekir.
 • İletişim yollarında açık olması, en azından günde bir kere kontrol etmesi gerekir.
 • Ekibe katıldığında hazırlamış olduğumuz özel derslerden faydalanabilir.

Gereken niteliklere uyup başvuran kişide aradığımız vasıfları onaylıyorsanız başvuru belgemize tıklayın: Başvuru belgesi

Balon Temizleyici

Ekipteki görevi: Düzgün taranmış(‘scan’lenmiş) bölüm içeriğini bulup diyaloglu balonları temizleyen kişidir.

Gereken nitelikler ve sunduklarımız;

 • Photoshop, Gimp veya benzeri bir uygulamayı yeteri kadar bilmesi gerekir.
 • Balonları taşırmadan silebilecek, arka planına göre silebilecek olması gerekir.
 • İşinin diğer rollere kıyasla daha kolay olduğundan işinde hızlı olması ve elinden geldiğince seri ele alması temennimizdir.
 • İletişim yollarında açık olması, en azından günde bir kere kontrol etmesi gerekir.
 • Ekibe katıldığında hazırlamış olduğumuz özel derslerden faydalanabilir.

Gereken niteliklere uyup başvuran kişide aradığımız vasıfları onaylıyorsanız başvuru belgemize tıklayın: Başvuru belgesi

Denetleyici

Ekipteki görevi: Çevirmenin çevirmiş olduğu metnin Türkçe yanlışlarına ve varsa kabaca İngilizce yanlışlarına bakar/düzenler. Ek olarak tamamen bitmiş olan bölümün kalite kontrolünü yapar.

Gereken nitelikler ve sunduklarımız;

 • Daha önce manga, webtoon ve benzeri eserleri okumuş olması gerekir.
 • İşinde sabırlı olup dikkatli olması gerekir. Küçük hatalar büyük sorunlara yol açabilir.
 • İletişim yollarında açık olması, en azından günde bir kere kontrol etmesi gerekir.
 • Ekibe katıldığında hazırlamış olduğumuz özel derslerden faydalanabilir.

Gereken niteliklere uyup başvuran kişide aradığımız vasıfları onaylıyorsanız başvuru belgemize tıklayın: Başvuru belgesi

Yükleyici

Ekipteki görevi: Çevirilen serinin harici ve dahili sitelere yükleme işlemini yapar.

Gereken nitelikler ve sunduklarımız;

 • İnternet hızının ortalamaya göre hızlı olması gerekir.
 • Bölümlerin çevrilme işlemi bitince seriyi en yakın sürede atabilecek durumda olması gerekir.
 • İletişim yollarında açık olması, en azından günde bir kere kontrol etmesi gerekir.
 • Ekibe katıldığında hazırlamış olduğumuz özel derslerden faydalanabilir.

Gereken niteliklere uyup başvuran kişide aradığımız vasıfları onaylıyorsanız başvuru belgemize tıklayın: Başvuru belgesi