Quan Zhi Gao Shou Novel Bölüm 57

Çevirmen: madShy, Editör: dunklesplatz, Ekip: EpikNovel

[maxbutton id=”4″ url=”http://homelessfansub.com/quan-zhi-gao-shou-novel-bolum-56″] [maxbutton id=”2″ url=”http://homelessfansub.com/quan-zhi-gao-shou-novel/”] [maxbutton id=”3″ url=”http://homelessfansub.com/quan-zhi-gao-shou-novel-bolum-58/”]

Mezarlık


Lord Grim şuan Seviye 21 idi. Seviye 26 canavarları öldürmek ona en fazla tecrübeyi verecekti. Fakat daha fazlasını veremezdi. Her bir seviye yüksek olduğunda tecrübe %2 artıyordu bu yüzden beş seviye fark %10 fazladan verecekti. Diğer yandan bu beş seviyeyle birlikte zorluk %10 gibi basit bir oranda artmıyordu. Ek olarak eğer oyuncular herhangi bir sorunla karşılaşmadan yalnız seviye atlamak istiyorsa %10’luk bir menfaat harcanan zamanla karşılaştırılamazdı. Aynı seviyedeki canavarı öldürmekten bile daha az verim alınabilirdi.

Fakat şu anki durum özeldi. Ye Xiu yüksek seviye canavar öldürdüğündeki bu küçük miktardaki ekstra tecrübeyle ilgilenmiyordu.Daha ziyade, uçsuz bucaksız kalabalıktan kaçınmak ve seviye atlamak için sessiz bir yer bulmak istiyordu.Ekipmanları sıraladıktan sonra Ye Xiu Lord Grim’i Seviye 23-26 Bölgesine götürdü: Mezarlık.

Mezarlık sadece seviye atlama bölgesinin adı değildi. Ayrıca zindanın da ismiydi. O Buz Ormanı ile aynıydı. Buz Ormanı dış bölgesinde Seviye 20-23 seviye atlama bölgesi vardı ve büyük miktarlarda vahşi canavar bulunuyordu. Ormanın derinliklerinde Buz Ormanı zindanı girişi vardı. Benzer şekilde Mezarlık’ta da Seviye 23-27 Mezarlık zindanı mevcuttu.

Blue Brook Loncası’dan Blue River gibi oyuncular yüksek seviyeli oyunculardı ve çoktan Mezarlık zindanında zafere ulaşmışlardı. Kayıtlar Mezarlık’ı ilk temizleyen grubun Tyrannical Ambition’dan olduğunu gösteriyordu. Ye Xiu Endless Night’ın ismini orada gördü. Dünkü grubun diğer üyeleri ise orada değillerdi. Görünen oydu ki onlar Tyranical Ambition’un ilk sıradaki karakterleri değildi. Mezarlık temizleme rekoru çoktan dört sefer kırılmıştı. Şu anda en yeni rekorun sahibi Herb Garden idi.

Mezarlıkta üç gizli Boss bulunuyordu, Blue River onlardan ikisinin ilk temizleyeni olmuştu. Bu zindan temizleme rekorları şu Üç Büyük Loncanın avcunda dönüyor gibi görünüyordu.

Ye Xiu tüm bunlara o kadar ilgi göstermiyordu. Lord Grim çabucak Mezarlığa vardı ve tabii ki burada çok fazla oyuncu yoktu. Şu anda çoğu oyuncu Seviye 21 idi ve çoğu Buz Ormanında canavarlarla mücadele ediyordu. Orada onlara seviye baskısı kuran Seviye 22-23 canavarlar zaten vardı. Ve Mezarlıktaki canavarlar da öyleydi tabii.

Canavarları temizlemek için güzel bir pozisyon bulduktan sonra Lord Grim Bin İmkanın Şemsiyesini salladı. Bir savaş mızrağı biçimini aldı ve yolunu kesip geçti. Sekiz Gece Yarısı Kedisi Tırnakları Bin İmkanın Şemsiyesinin yeni ucunu süslüyordu. Bağlantı eklemleri de dahil olduğunda bu değişimler savaş mızrağı biçimini Seviye 15 e geliştiriyordu. Bunun yanı sıra orijinal biçim ve diğer sınıfların silahları hala Seviye 5ti ve doğal olarak geliştirilmiş mızrak formuyla karşılaştırılamazdı.

Mezarlığın canavarları İskelet Mezarlığının canavarlarıyla aynıydı. Ölümsüz canavarlardı. Zombiler, iskeletler, iskelet okçular, iskelet büyücüler v.b. Seviyeleri 23-26 arasındaydı. Ana özellikleri yüksek hasar ve yüksek savunmaya sahip olmalarıydı ancak kayda değer ölçüde yavaş hareket ediyorlardı.

Ye Xiu’nun yeteneğiyle bu tür NPCler hiçbir tehdit oluşturmuyordu. Lord Grim’i kontrol ettikten sonra ileri atıldı, bir bölge seçerek orada canavarları öldürmeye başladı.

Ye Xiu üstünkörü öldürüyordu. Çok önemli vuruşları, komboları, hokkabazlıkları, geri saldırıları ve efekt yaratan saldırıları aşırı derecede arka plana atıyordu. Bu teknik hareketleri tam olarak yürütebilmek için, daha fazla konsantre olmalı,çok daha hızlı küçük hareketler sergilemeli ve bu şeylerin hepsinin enerjisini bir arada kullanmalıydı. Sadece seviye atlıyordu hepsi bundan ibaretti. Ye Xiu Profesyonel İttifak finallerindeki gibi oynamayı planlamıyordu.

Dövüşüyor ve dinleniyordu, Lord Grim canavarları o kadar çabuk öldüremeyebilirdi fakat son derece istikrarlıydı. Saldırıları karşılaştırıldığında Ye Xiu savuşturmak konusunda daha ihtiyatlıydı, böylece kaçmasına ve YPsi azaldığı için dinlenmesine ihtiyacı olmuyordu. Sadece MP’si bittiğinde dinleniyordu.

Glroy’de yiyecekler ve iksirler yenileyici eşyalardı. Yiyeceklerin bekleme süresi yoktu fakat mücadele sırasında kullanılamıyordu.Çok fazla depolanıyor ve hızlı da yenileyebiliyordu. İksirler yiyecekler kadar etkili değildi ancak mücadele sırasında kullanılabiliyordu. Kritik bir noktada son çare olarak kullanılabilirdi. Fakat iksirlerin etkileri daha iyi oldukça daha uzun bekleme süreleri oluyordu. Dahası aynı türdeki iksirler bekleme süresini paylaşıyordu bu yüzden farkı seviyedeki birçok can iksirini aynı anda içmek mümkün değildi.

NPCler yemek ve iksirleri satardı fakat bunlar en düşük seviye ve en maliyetli olanlardı. Bunun yanı sıra öldürülen canavarlardan elde edilebiliyordu. Aşçılar yemek ve simyacılar iksir yapabiliyordu. Her oyuncu iki yan meslek öğrenebiliyordu fakat sadece biri iş terfisi alabiliyordu. Bu doğru, ikincil meslekler iş terfisine sahipler. Oyuncu Seviye 50ye ulaştığında ikincil meslekler yalnızca iş terfisini tamamladıktan sonra ilerletilebiliyordu.

Şu anda yeni sunucu sadece iki gündür oynanıyordu.Büyük loncalar bir kenara kimse ikincil yeteneklerini öğrenmeye başlamamıştı. Her büyük loncanın simyager ve aşçıları henüz kendi loncasının ihtiyacını karşılayamıyordu, bu yüzden üretimlerini markette satmıyorlardı. Oyuncular sadece öfkelerini yutabiliyor ve NPClerden yüksek fiyattan alıyordu. Canavar öldürmekten ve görev tamamlamaktan kazanılan paranın hepsi iksirlere harcanıyordu.

Ye Xiu’nun bir istisnası yoktu. Oyunun erken aşamalarında bu tür bir yatırım kesinlikle gerekliydi. Fakat olağanüstü becerisine güvenerek can iksiri ve yemekleri kullanmayarak bir miktar tasarruf edebiliyordu. Parasının çoğu mana yenileme eşyalarına gidiyordu. Normal oyunculara göre epey tutumluydu. Açtığında sistem bildirimi olduğunu gördü: Soft Mist arkadaşlık isteğinizi kabul etti.

Bir saat sonra Tang Rou sonunda Ye Xiu’nun arkadaşlık isteğini görmüştü. Başka bir mesaj gönderilmişti: “Üzgünüm, daha yeni gördüm.”

Tang Rou ve Chen Guo gerçekten farklıydı.

Aktif olarak başkalarıyla arkadaş olmaya çalışan Chen Guo’ya benzemiyordu. İnsanlara fazla sıcak davranmıyordu fakat sizi soğuk hissettirmiyordu. Konuştuğunuzda dikkatini vererek dinlediğini hissediyordunuz; o konuştuğunda sizinle konuştuğunuzu hissediyordunuz. Chen Guo’nun başkalarıyla vahşi konuşma şekli sokak ağzına benzetilirse o zaman Tang Rou yerinde,bilgili, sakin ve kibar konuşuyordu.

On defa üst üste “tekrar” diyerek biraz kontrolü kaybetmesinin yanı sıra, onun üzerinde başka bir hata bulunmuyordu.

Ye Xiu bu kızda kesinlikle bir çeşit arka planın olduğuna inanıyordu.Kendine hakim olma ve mizacı iyi bir eğitim aldığını yansıtıyordu. Dahası çevik bir el hızına sahipti.

Ye Xiu el hızını nasıl eğittiğini sorduğunda tereddüt etmişti. Bu Ye Xiu’yu onun el hızının doğuştan gelen bir yetenekten ziyade pratikte uygulanan bir sonuç olduğuna inandırıyordu. Bu ayrıca kızın ellerinden de görülebiliyordu. Ye Xiu ile aynıydı. Elleri konusunda aşırı dikkatliydi ve onlarla güzel ilgileniyordu.

Ye Xiu bunların oyun oynamakla eğitilmiş eller olmadığına emindi. Pro oyuncuların sağ ve sol elleri tamamen aynı değildi çünkü oyuncuların çoğu sol elini klavye için, sağ el fare için kullanırdı.İkisi tamamen farklı hareket ederdi. Fakat Tang Rou’nun sol ve sağ elleri son derece dengeli ve istikrarlıydı.Bu beklenmedik bir şekilde oyun oynarken sol ve sağ ellerini koordinasyonunu olumsuz etkilemişti.

Eğer tahmini doğruysa Ye Xiu bu çabuk ellerin bir enstrüman çalarak eğitildiğine inanıyordu.

“Ne olduğu fark etmez. Eğer bir sorun olursa bana mesaj at.” Ye Xiu Tang Rou’nun sıradan olmadığını gördü ancak arka planını o kadar merak etmiyordu. Dürüst olmak gerekirse kendisinin hala gelecekteki rotasının ne olacağını belirlemesi gerekiyordu !

Tang Rou’nun mesaj kutusunu kapatarak Ye Xiu canavarları öldürmek üzere tekrar Lord Grim’i kontrol etmek üzereyken kulaklıklarından hızlı ayak sesleri duyuldu. Birisi hızlıca Lord Grim’in arkasına uçtu. Savrulan bir kargıyla Lord Grim’in saldırmak üzere olduğu canavar havaya fırlamıştı.


[maxbutton id=”4″ url=”http://homelessfansub.com/quan-zhi-gao-shou-novel-bolum-56″] [maxbutton id=”2″ url=”http://homelessfansub.com/quan-zhi-gao-shou-novel/”] [maxbutton id=”3″ url=”http://homelessfansub.com/quan-zhi-gao-shou-novel-bolum-58/”]